Touch Temple Massage Spa  

                                         BioMat Relaxation Massage  - Aromatherapy  Massage - Face Massage  - Acupressure Massage - Hot Oil Massage
                                         Thai Massage - Anti-Aging Massage - Deep Tissue Massage - Foot Reflexology Massage-  Fusion Therapy Massage